Noteikumi, Atgriešana un Privātuma politika | Deliv.lv

Noteikumi, Atgriešana un Privātuma politika

DISTANCES LĪGUMS

Šis līgums tiek slēgts starp SIA “Grazie”, Reģ. Nr.50103658941, adrese: Pasaku iela 6, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130, Latvija, (turpmāk Uzņēmējs)

un Pircēju, kas veic pirkumu Uzņēmēja interneta veikalā.


Līguma priekšmets

Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmēju, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma interneta veikalā.


Distances līguma spēkā stāšanās

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Uzņēmēju pārstāvja zvanu vai apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.


Preču pasūtīsanas kārtība

Iepirkties Uzņēmējā interneta veikalā var Pircējs bez iepriekšējas reģistrēšanās.

Pasūtījumus iespējams veikt jebkurā diennakts laikā, reģistrējot pasūtījumu interneta veikalā.

Pasūtījuma apmaksas noteikumi

Par pirkumu interneta veikalā Pircējs var norēķināties, izmantojot:

– kādu no internetbankas maksājumu veidiem;

– jebkuras valsts bankas izdotu maksājumu karti;

– bankas pārskaitījumu uz AS “Paysera” norēķinu kontu;

– pārskaitījumu uz Paypal kontu.


Saņemot preci, Pircējam jāuzrāda piegādātājam personu apliecinošs dokuments, kas apliecina saņēmēja identitāti.

Piegādes noteikumi

Preču piegādes maksa varbūt iekļauta norādītajā preces cenā!

Pasūtījums tiks piegādāts uz Pircēja pasūtījumā norādīto piegādes adresi.

Preču piegādes izmaksas ir atkarīgas no izvēlētā piegādes veida, tās tiek aprēķinātas pie pasūtījuma noformēšanas.

Preču piegāde iespējama 1 (vienas) darba dienu laikā. Par precīzākiem termiņiem Pircēju informēs Uzņēmēja pārstāvis.

Preču piegāde ar kurjeru tiek nodrošināta līdz Pircēja norādītās adreses durvīm. Pircējam jānodrošina preces pieņemšana. Prece netiek piegādāta uz vietām, kur transporta līdzekļiem aizliegts apstāties – šādos gadījumos pasūtījumā jānorāda tuvākā vieta, kur apstāšanās ir atļauta. Preču piegāde ar kurjeru ārstnieciskās iestādēs tiek piegādāta tikai unvienīgi līdz ārstnieciskās iestādes durvīm. Tieši tas pats atteicās uz mācību iestādēm. Vairāk informācijas zvanot uz mūsu talruni.

Distances līguma izpildes laiks

Uzņēmējs apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk kā 10 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu.

Ja Uzņēmējs nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Pircēja pasūtītā prece nav pieejama, tad Uzņēmuma pienākums ir informēt par to Pircēju. Tādā gadījumā Uzņēmums var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.


 Preču atgriešana

  Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām;

  Pieteikums par līguma nosacījumiem neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms Ministru kabineta noteikumu Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” noteiktā kārtībā, izmantojot Internetveikalā atvērto Pircēja personīgo norēķinu kontu;

Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

a)  preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

b)  tiek piegādātas pārtikas preces vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;

c)  preces pēc piegādes tikušas sabojātas;

d)  citos likumā paredzētajos gadījumos;

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs piesaka preču atgriešanas pieteikumu brīvā formā sūta uz e-pastu. info@deliv.lv norādot pasūtījuma nummuru un atgriežamo preču sarakstu. Pārdevējs pārbauda pieteikumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā, kad caur e-pastu saņemts preču atgriešanas pieteikums, un nepieciešamības gadījumā sazinās ar Pircēju gadījumā, ja pieteikums nav pamatots;

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 14(četrpadsmit) dienu laikā pēc preces saņemšanas nogādā preci Pasaku iela 6, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130, Latvija

Preču cenu, ko Pircējs izmantojot atteikuma tiesības ir atgriezis atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas.

 Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs;

Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

Privātuma Politika

Privātuma politika

Privātuma politikā ir ir aprakstīts kā SIA “Grazie” izmanto un aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat iegādājoties preces vai pakalpojumus interneta veikalā www.deliv.lv. Kad lūdzam Jums norādīt jebkādu informāciju, tā tiek izmantota, apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai politikai. Veicot pasūtījumu, Jūs piekrītat to datu apstrādei, ko sniedzat iegādājoties preci/es un izmantojot Pakalpojumu.

Personas dati

Mēs drīkstam apkopot, uzglabāt un izmantot šādus personas datus:

 • Informāciju, kuru Jūs sniedzat veicot pasūtījumu;
 • Jebkuru citu informāciju, kuru Jūs vēlaties nosūtīt

SIA “Grazie” var izmantot Jūsu personas datus, lai: 

 • Nodrošinātu Jums iespēju izmantot mājaslapā www.deliv.lv pieejamos pakalpojumus;
 • Pārvaldītu mājaslapu www.deliv.lv;
 • Personalizētu sniegtos pakalpojumus vai mājaslapu www.deliv.lv;
 • Nosūtītu Jums paziņojumus, rēķinus un veiktu maksājumus;
 • Nosūtītu Jums e-pasta ziņojumus, kuriem Jūs esat pieteicies;
 • Nosūtītu Jums jaunumu vēstules un citus mārketinga ziņojumus;
 • Atsauktos uz Jūsu jautājumiem vai sūdzībām par mājaslapu www.deliv.lv;

Informācijas nodošana trešajām personām

SIA “Grazie” var atklāt informāciju par Jums jebkuram savam darbiniekam vai sadarbības partneriem, tikai tik lielā mērā, cik tas atrunāts šajā privātuma politikā. Papildus tam mēs varam atklāt informāciju par Jums:   

 • Tik lielā mērā, cik tas atbilst normatīvajiem aktiem;
 • Saistībā ar jebkuru tiesvedības procesu;
 • Lai aizstāvētu savas likumiskās tiesības (ieskaitot informācijas nodošanu citiem, lai nepieļautu krāpnieciskas darbības).

Privāto datu aizsardzība


Visi klienta personiskie dati, apmeklējot interneta veikalu un veicot apmaksu par precēm, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju, izņemot gadījumus, kad kurjeram, lai piegādātu preci, nepieciešams zināt klienta vārdu, adresi un telefona numuru, kā arī citos gadījumos, kas paredzēti likumdošanā.

Datu aizsardzība

Datu pārraides kodēts kanāls nodrošina klienta personisko datu un bankas rekvizītu drošību. www.deliv.lv mājaslapa atrodas uz serveriem, kas ir droši un aprīkoti ar modernām tehnoloģijām. 

Citi noteikumi

Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija, kas ir publicēta mājaslapā www.deliv.lv aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas. Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par www.deliv.lv privātuma politiku, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi info@deliv.lv

Wishlist 0
Continue Shopping